Minerva Café

Geschiedenis

De Naam Minerva

Minerva in de oudheid: De Godin

Minerva was een oud-Romeinse godin die geïdentificeerd werd met de Griekse godin Athena. Zij is de dochter van alleen Zeus, want ze is uit zijn voorhoofd geboren.
Zij werd in het Romeinse godendom geïntroduceerd door de Etruriers en maakte samen met Jupiter en juno deel ui van de Capitolijnse triade.
Zij was de beschermster van Rome, maar vooral de beschermgodin van de kunstenaars en handwerkslieden en ook de godin van de wijsheid en kennis. In oorlogstijd werd Minerva ook nog vereerd als oorlogsgodin. er was ook nog een Minerva Medica, godin van de geneeskunde.
Zij wordt vaak afgebeeld met helm en volledige wapenuitrusting. De uil, die wijsheid symboliseert, was aan haar gewijd

De Romeinen vierden haar feestdagen van 19 tot 23 maart, gedurende de vijfdaagse quinquatrus, als de Ram aan de hemel verschijnt en de lente begint.
Het feest begint op de vijfde dag na de ides, de volle maan, die altijd op de vijftiende dag van een maanmaand valt. Het werd gevierd door allen die onder bescherming van de godin stonden, zoals leraren en leerlingen. Zij hadden dan vakantie. Het feest was verder voor vrouwen en kinderen, allen die het spinnen en weven beoefenen, dichters enz.
De eerste dag, 19 maart, wordt de geboorte van Minerva gevierd.
De tweede dag, 20 maart, was eigenlijk gewijd aan een Egyptische oogstfeest voor Isis, de Pelusia.
De derde dag, 21 maart, viel de dag- en nachtevening, en begon dus de lente. De zon kwam nu op in Ariës, de Ram, terwijl hij de evenaar snijdt. Ook deze dag werd wel Minerva's geboortedag genoemd.
De vijfde dag, 23 maart, heette het tubilustrium; op deze dag werden de trompetten, de tubae, gereinigd, om met muziek de offers te kunnen begeleiden. Op deze dag werd ook een feest gevierd voor Nerio of Nerine en Mars. Nerio is een godin van de Sabijnen, de oudste bewoners van het Latijnse gebied. Minerva werd aan haar gelijkgesteld.

Minerva in de oudheid: De link naar muziek

De salpinx was een trompet, bestaande uit een dunne, rechte metalen buis, welke op het eind nog even uitliep in een kleine klankbeker.
Het instrument kon 80-120 centimeter lang zijn. Door lengte en uiterlijk had het instrument veel weg van de lange Romeinse tuba. Het instrument is volgens de Griekse mythologie uitgevonden door de godin Athena (Minerva). Ze deed dat ten behoeve van het signaal-blazen bij veldtochten, cultische spelen, plechtige processies naar de Griekse tempels en de godenvereringen op heilige plaatsen.

Minerva in de 20de eeuw: De link naar radio

Het verhaal startte in 1890, wanneer Wilhelm Wohleber werd geboren in Heidelberg, Duitsland.
Hij stichtte in 1919 een firma gespecialiseerd in elektronische componenten, met zetel in Wenen, Oostenrijk.
Maar reeds in 1924, toen de radio koorts ook Europa bereikte, nam hij ook radiotoestellen en radio onderdelen op in zijn assortiment.
Radiola was de naam van zijn firma, waar deze radio componenten gebouwd werden.

Hij bracht producten onder verschillende namen op de markt : AERIOLA, AEROPHON, RADIOGLOBE, RADIOLA en RADIOPA.
Problemen bleven niet uit wanneer bleek dat Radiola en in de US gepatenteerde naam was van RCA en Aeriola in Frankrijk een label was van Westinghouse.
Vandaar besloot Wilhelm Wohleber snel een nieuwe naam voor zijn firma te kiezen, wat in 1927 leidde tot de compagnie Minerva.
De firma kende een hoogtepunt omstreeks 1936/37, wanneer verschillende Europese partners onder licentie producten van Minerva op de markt brachten.
In het jaar 1938 werd het mes in de ontwikkeling van nieuwe producten gezet. Oostenrijk werd met z'n hele industrie geïncorporeerd in het "Duiste Rijk".
Er werd onder dwang overgegaan op productie van DKE's (Deutscher Kleinempfänger) en VE's (Volksempfänger). De firma ging langzamerhand op in de wapen ondersteunende industrie.
Met de in 1945 zware bombardementen op Wenen en de inval van de Sovjet troepen, leek het lot van de firma bezegeld.
Minerva bracht moeizaam nieuwe modellen op demarkt, tot 1950 de stichter overleed en zijn weduwe de zaak moest overnemen.
In 1957 bracht Minerva de eerste Oostenrijkse portatief op de markt met een jaar later de eerste Oostenrijkse kleurentelevisie.
Op de 50ste verjaardag van de firma, in 1969, werden de eigendommen overgenomen door Grundig.

Minerva in de 20de eeuw: De link naar Antwerpen

Minerva staat in 1908 voor een Belgisch automerk, voortgekomen uit een in 1897 te Antwerpen opgerichte fietsenfabriek. De bezielers waren Albert en Sylvain de Jong.
In 1913 telde de minerva-autofabriek 3000 werknemersdeel hadden de wagens talrijke prijzen behaald op grote autoraces. De onderneming voerde voor die tijd een revolutionair sociaal beleid met ondermeer goedkope leningen aan werknemers, een vakantiehuis in Blankenberge, loon aan dienstplichtigen, betaald verlof enz...
In 1921 werd te Mortsel een nieuwe fabriek geopend. minerva werd de auto van filmsterren, oliemagnaten en staatshoofden van gans de wereld.
Tijdens de grote crisis ging de onderneming echter ten onder en in 1935 werd de autofabriek Minerva geschiedenis : de poorten gingen onherroepelijk dicht.
(*Bron : Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie)

De Radio Minerva

Onder impuls van een nooit aflatende Willy Gelens, bezeten door "de vrije radio-gedachte" bezweek Jos Boekhoff onder de druk. Het is dan ook dank zij het initiatief en de stuwende kracht van Jos Boekhoff, dat radio Minerva in september 1982, als "vrije radio" de ether inging op de frequentie 100.7 FM.

De doelstelling was tweeledig, terug meer bekendheid geven aan het recreatiegebied "Sint Annastrand" en een uitgesproken alternatief vormen tegenover het "popgeweld" van de andere vrije zenders en de nationale omroep.
Easy listening muziek, aangevuld met evergreens en oldies uit de jaren 40-50, waren toonaangevend. In een latere periode aangevuld met thema programma's zoals operette, licht klassiek en jazz.

De Tijdsas

 

1 September 1982 Radio Minerva gaat op 100.7 Fm, als "Vrije Radio" in de ether.
       
  Programmaleiding 1983  
  Presentators 1983 Fran, Guy Van Sandt, Dennis De Jongh, JeJe, John de Platenbode, Lou Van Putte, Piet Van Vlaanderen, Derek Adams, 
      Karin,  Lizy  de Koninck, Mr. A., Lesley Jones, Stefaan de Groot, Harry-O, Nicole, Ludo de Nijs, Jos Vervoort, Peter Selie,
      Bryan, Patrick Soul, Dirk Bass, Janus, John Steward, Marc Robert, Louis de Geueze, Jan Van Saeftinghe.
       
13 maart 1983 Eerste "Radio Minerva" bal, in de zaal De Molen te Antwerpen Linkeroever (Sint Annastrand)
  april 1983 Tweede paasaktie op het Sint Annastrand
  april 1983 Het eerste "Het Minervatje" rolt van de pers. Een gratis maandblad dat een brug moest slagen tussen radiomakers en luisteraars.
4 juni 1983 Modeshow isv Ambers Style Kleding
11 juni 1983 Volleybaltornooi "Sint Annastrand Leeft" 20 ploegen - winnaar Brandweer-Centrale hoofdwacht Kipdorp
17 juni 1983 Braderij Oude Bareellei / Merksem
24 juni 1983 Braderij Paalstraat / Schoten
25 november 1983 Tweede "Radio Minerva" bal, in zaal 't dorp te Hoboken
       
  Programmaleiding 1984  
  Presentators 1984 JeJe, John de Platenbode, Karin, Harry-O, Nicole, Jos Vervoort, Peter Selie, Bryan, Marc Robert,
      Paul Marien, Staf De Wolf, Martin, Pat Cosmos, Pierre Smits, Paul van Dael, Margo, Gibbe, Albert van Camp, Danny,
      Elise, Frank Waumans, Marcel Brunner, Rik de Kikker, Johnny Martin, Dirk Philips
       
  januari 1984 Eerste leden (150 Bef)
17 maart 1984 Busreis naar Echternach (2 dagen)
17 maart 1984 Open uitzending van Marc Robert met als gast Freddy Breck
  april 1984 Derde paasaktie op het Sint Annastrand
24 maart 1984 Derde "Radio Minerva" bal, in de gemeentelijke feestzaal te Schoten
28 april 1984 Busreis naar Spessart / Duitsland (3 dagen)
16 juni 1984 Derde Modeshow isv Ambers Style Kleding
1 september 1984 75 jaar luchtvaart
3 november 1984 Vierde "Radio Minerva" bal, in zaal Schijnppoort te Antwerpen
16 november 1984 Eerste Radio Minerva's Muziekkwis
31 december 1984 Eerste Radio Minerva's Oudejaarsfeest in zaal Wezenberg
       
  Programmaleiding 1985  
  Presentators 1985 JeJe, Karin, Harry-O, Nicole, Marc Robert, Staf De Wolf, Martin, Pierre Smits, Paul van Dael, Margo, Danny, Rik de Kikker,
      Johnny Martin, Ron van Lo, Willy Corjans, Bob Oldtimer, Iris, Lesley Jones, Luc Hoste, Rita, Patrick De Jongh,
      Eddy Van Dam, Andre Landers, Carlo Van Antwerpen, Gilles Van Gijsel en Eddie Sebrechts, John Stewart
       
  januari 1985 Eerste ereleden (1000 Bef)
4 februari 1985 Radio Minerva doet schenking aan UNICEF (130.000 Bef)
16 februari 1985 Tweede Radio Minerva's Muziekkwis
23 maart 1985 Vijfde "Radio Minerva" bal, in de gemeentelijke feestzaal te Schoten
7 april 1985 Vierde paasaktie op het Sint Annastrand
27 april 1985 Derde Radio Minerva's Muziekkwis
  augustus 1985 Eerste Personal computer doet z'n intrede in de administratie
8 september 1985 Braderij Paardenmarkt
15 november 1985 Vierde Radio Minerva's Muziekkwis
23 november 1985 Zesde "Radio Minerva" bal, in de stadsfeestzaal Meir te Antwerpen
13 december 1985 Overlijden van een presentator, André Landers
31 december 1985 Tweede Radio Minerva's Oudejaarsfeest in zaal Wezenberg
       
  Programmaleiding 1986  
  Presentators 1986 JeJe, Karin, Nicole, Marc Robert, Staf De Wolf, Martin, Paul van Dael, Margo, Johnny Martin, Ron van Lo, Iris, Luc Hoste, John Stewart
      Frans Verguts, Rik Van Schilde, Jos Vervoort, John de Platenbode, Danielle, Bart Waterman, Billy Jo, Danny Van Vliet,
      Stafke Fabri & Liz Larssen, Robbie Benjamin, Ron de Zwart, Jan Wielemans, Theo Borin, Mike Boots, Mark Jacobs,
      Rita De Pelsmaecker & Pietro Da Vinci
       
19 januari 1986 Tijdens een noodweer breekt de antennemast van Radio Minerva
15 februari 1986 Radio Minerva doet schenking aan UNICEF (300.000 Bef)
14 maart 1986 Vijfde Radio Minerva's Muziekkwis
8 april 1986 Radio Minerva uit de lucht. RTT en gerechtelijke politie komen de zender in beslag nemen.
26 april 1986 Zevende "Radio Minerva" bal, in de stadsfeestzaal Meir te Antwerpen
24 mei 1986 Radio Minerva terug in de lucht op een tijdelijke frequentie, nml. 102.2 FM
  mei 1986 Radio Minerva verhuist naar 107.8 FM en vervolgens naar 107.3 FM
26 juli 1986 De Dolle Dagen van Radio Minerva
22 november 1986 Achtste "Radio Minerva" bal, in de stadsfeestzaal Meir te Antwerpen
31 december 1986 Derde Radio Minerva's Oudejaarsfeest in zaal Wezenberg
       
  Programmaleiding 1987  
  Presentators 1987 JeJe, Karin, Marc Robert, Staf De Wolf, Martin, Paul van Dael, Margo, Johnny Martin, Ron van Lo, Luc Hoste, John Stewart
      Frans Verguts, Rik Van Schilde, Jos Vervoort, Danielle, Billy Jo, Danny Van Vliet & Hugo van Looy, Louis Geens
      Jan Wielemans, Theo Borin, Mike Boots, Marcel Brunner, Peter Jacobs, Jules van de Wijngaert, Maria & Rik, Peter Selie,
      Danny Van Tichelen, Freddy Brendt, Guy Woumans, Albert Van Delft, Flor Riske, Harry-O, Jan Coopmans, Frank de Jongh,
      Gino Cleys
       
14 februari 1987 Radio Minerva doet schenking aan UNICEF (300.000 Bef)
27 maart 1987 Audio-visuele quiz
23 mei 1987 Ingebruikname van de nieuwe "Chalet" met ruimte voor uitzendstudio, gastenstudio, secretariaat en technische ruimte
  juni 1987 Flandriatocht met artistenduo Lucienne Steiner en franky
30 juni 1987 Minerva Service organiseerd een heuse rommelmarkt
18 juli 1987 De Dolle Dagen van Radio Minerva
28 november 1987 Tiende "Radio Minerva" bal, in de feestzaal Harmonie te Antwerpen
12 december 1987 Kerstfeest voor de kinderen
31 december 1987 Vierde Radio Minerva's Oudejaarsfeest in zaal Wezenberg
       
  Programmaleiding 1988  
  Presentators 1988 Marc Robert, Martin, Paul van Dael, Margo, Johnny Martin, Ron van Lo, Luc Hoste, John Stewart, Frans Verguts, Rik Van Schilde,
      Jos Vervoort, Billy Jo, Danny Van Vliet & Hugo van Looy, Louis Geens, Marcel Brunner, Jules van de Wijngaert, Maria & Rik,
      Danny Van Tichelen, Freddy Brendt, Guy Woumans, Albert Van Delft, Flor Riske, Harry-O, Jan Coopmans, Frank de Jongh,
      Jos Jacobs, Bob Marien & Jessy, Marijke Cauwe, Nicole, Eddy Van Dessel, Philip RingDing, Michel Bleys, Robbie Benjamin
       
8 februari 1988 Radio Minerva krijgt een nieuwe frequentie opgelegd en mag nog maar drie uur per dag uitzenden
10 maart 1988 Busreis naar Wenen & Salzburg (8 dagen)
23 april 1988 Elfde "Radio Minerva" bal, in de zaal Alpheusdal te Berchem
  mei 1988 Radio Minerva krijgt acht uur zendtijd en op de 106.7 FM
21 juni 1988 Minerva Service organiseerd een heuse rommelmarkt
16 juli 1988 De Dolle Dagen van Radio Minerva
21 juli 1988 Busreis naar Amsterdam (1 dag)
26 november 1988 Twaalfde "Radio Minerva" bal, in de stadsfeestzaal Meir te Antwerpen
  november 1988 Radio Minerva verhuist naar de 106.8 FM
10 december 1988 Kerstfeest voor de kinderen
31 december 1988 Vijfde Radio Minerva's Oudejaarsfeest in zaal Bart te Merksem
       
  Programmaleiding 1989  
  Presentators 1989 Marc Robert, Martin, Margo, Johnny Martin, Luc Hoste, John Stewart, Frans Verguts, Rik Van Schilde,
      Jos Vervoort, Danny Van Vliet & Hugo van Looy, Louis Geens, Marcel Brunner,
      Danny Van Tichelen, Albert Van Delft, Flor Riske, Harry-O, Jan Coopmans, Frank de Jongh,
      Jos Jacobs, Nicole, Eddy Van Dessel, Michel Bleys, Robbie Benjamin, Staf de Wolf, Pierre Busschots
       
15 januari 1989 Open uitzending van Marc Robert met als gast Ian Rawlings, alias Wayne Hamilton (tv-reeks Sons and Daughters)
17 februari 1989 "Ein abend in Wienerwald" met Katerin Gallez en Roger Snoeck
  april 1989 Radio Minerva verhuist naar de 100.7 FM
10 april 1989 Busreis naar Wenen en Praag (9 dagen)
22 april 1989 Dertiende "Radio Minerva" bal, in de zaal Alpheusdal te Berchem
6 mei 1989 Busreis naar Köningswinter voor het uniek schouwspel "Rhein in flammen" (1 dag)
25 juni 1989 Minerva Service organiseerd een heuse rommelmarkt
15 juli 1989 De Dolle Dagen van Radio Minerva
13 oktober 1989 Busreis naar Zuid-Tirol (9 dagen)
25 november 1989 Veertiende "Radio Minerva" bal, in de stadsfeestzaal Meir te Antwerpen
23 december 1989 Kerstfeest voor de kinderen
       
  Programmaleiding 1990  
  Presentators 1990 Marc Robert, Martin, Margo, Johnny Martin, Luc Hoste, John Stewart, Frans Verguts, Rik Van Schilde,
      Jos Vervoort, Danny Van Vliet, Louis Geens, Marcel Brunner, Harry-O, Jan Coopmans, Frank de Jongh,
      Jos Jacobs, Nicole, Eddy Van Dessel, Michel Bleys, Robbie Benjamin, Pierre Busschots, Ron van Lo, Paul Van Dael,
      Willy Gelens, Willy De Blaere, Dirk Adams, Guy Woumans, Bob Vandersteen, Julia, Julian Van Noten, Louis Kempenaers
      Danny Van Acker
       
23 maart 1990 Vertrek hulpactie isv Artsen Zonder Grensen naar het weeshuis in Riul Vadukui / Roemenië
28 april 1990 Verkleed bal "Radio Minerva", in de zaal Alpheusdal te Berchem
  juni 1990 Radio Minerva krijgt nieuwe vergunning en zal uitzenden op 103.6 FM
19 oktober 1990 Busreis naar Zuid-Tirol (9 dagen)
14 november 1990 Vijftiende "Radio Minerva" bal, in de stadsfeestzaal Meir te Antwerpen
22 december 1990 Kerstfeest voor de kinderen
31 december 1990 Zesde Radio Minerva's Oudejaarsfeest in zaal Gildenhuis, Merksemsesteenweg te Merksem
       
  Programmaleiding 1991 Harry-O
  Presentators 1991 Marc Robert, Martin, Margo, Johnny Martin,  John Stewart, Frans Verguts, Rik Van Schilde, Jos Vervoort, Danny Van Vliet,
      Louis Geens, Jan Coopmans, Frank de Jongh, Jos Jacobs, Nicole, Eddy Van Dessel, Robbie Benjamin, Pierre Busschots,
      Ron van Lo, Paul Van Dael, Bob Vandersteen, Julia, Julian Van Noten, Louis Kempenaers,Lou Van Moretus,
      Ronny Bollaerts, Billy Jo, Bob Marien, Frank Van Wuytswinckel
  Administratie 1991  
       
24 januari 1991 Radio Minerva doet schenking aan dagverblijf voor mentaal gehandicapten "Leef" (55.000 Bef)
27 maart 1991 Bustrip naar Geraardsbergen (1 dag)
15 april 1991  † Overlijden van de voorzitter, Jos Boekhoff
19 april 1991 Grote Radio Minerva's Muziekkwis
27 april 1991 Radio Minerva's Wienermiddag
13 juli 1991 De Dolle Dagen van Radio Minerva
    1991  † Overlijden van een presentator, Mark Robert
28 december 1991 Kerstfeest voor de kinderen
       
  Programmaleiding 1992 Harry-O
  Presentators 1992 Martin, Margo, Johnny Martin,  John Stewart, Frans Verguts, Rik Van Schilde, Danny Van Vliet, Louis Geens, Jan Coopmans,
      Frank de Jongh, Jos Jacobs, Nicole, Eddy Van Dessel, Robbie Benjamin, Pierre Busschots, Paul Van Dael, Bob Vandersteen,
      Julia, Julian Van Noten, Louis Kempenaers, Lou Van Moretus, Billy Jo, Bob Marien, Frank Van Wuytswinckel,
      Harry-O, Guy Woumans, Jetty, Swa Theuns, Camiel de Wit, Herman Van Hooghten, Jan Christaens, Mon De Lathouwer,
      Willy de Blaere, Roland Bergeys, Staf De Wolf, Denise
  Administratie 1992  
       
23 mei 1992 Busreis naar Wenen / Oostenrijk (7 dagen)
19 juni 1992 Zaalvoetbalwedstrijd  : presentators tegen luisteraars
12 juli 1992 De Dolle Dagen van Radio Minerva
10 oktober 1992 Zestiende "Radio Minerva" bal, in het Atrium complex, Jan Welterslaan te Deurne
17 oktober 1992  † Overlijden van een presentator, Frans Verguts
13 november 1992 Grote Radio Minerva's Muziekkwis
23 december 1992 Kerstfeest voor de kinderen
       
  Programmaleiding 1993 Harry-O
  Presentators 1993 Martin, Margo, Johnny Martin,  John Stewart, Rik Van Schilde, Louis Geens, Jan Coopmans, Frank de Jongh,
      Jos Jacobs, Nicole, Eddy Van Dessel, Robbie Benjamin, Pierre Busschots, Paul Van Dael, Julia, Julien Van Noten,
      Louis Kempenaers, Lou Van Moretus, Billy Jo, Bob Marien, Harry-O, Guy Woumans, Jetty, Swa Theuns, Camiel de Wit,
      Herman Van Hooghten, Mon De Lathouwer, Roland Bergeys & Chantal Pauwels, Staf De Wolf, Ludo Van Den Eyenden,
      Paul Dexter, Albert Van Delft, Guy Van Heck
  Administratie 1993  
       
  februari 1993  † Overlijden van een presentator, Louis Kempenaers
  maart 1993  † Overlijden van een presentator, Bob Van Der Steen
15 april 1993 Bustrip naar Bokrijk (1 dag)
3 juli 1993 De Dolle Dagen van Radio Minerva
2 oktober 1993 Zeventiende "Radio Minerva" bal, in de zaal Alpheusdal te Berchem
       
       
  Programmaleiding 1994 Frank De Jongh
  Presentators 1994 Martin, Margo, Johnny Martin, John Stewart, Rik Van Schilde, Louis Geens, Jan Coopmans, Frank de Jongh,
      Jos Jacobs, Eddy Van Dessel, Robbie Benjamin, Pierre Busschots, Paul Van Dael, Julia, Julien Van Noten, Bob Marien,
      Harry-O, Guy Woumans, Swa Theuns, Herman Van Hooghten, Mon De Lathouwer, Roland Bergeys & Chantal Pauwels,
      Staf De Wolf, Ludo Van Den Eyenden,  Bob Verdon, Swa De Vos, Louis van Mael, Lorenzo, Lou de Landsheer, Denise
  Administratie 1994 Cois Theuns, Cor, Johny de Wachter
       
  Januari 1994 Het Minervatje verschijnt slechts tweemaandelijks
7 mei 1994 Radio Minerva - Internationale platen en CD beurs
14 mei 1994 Zaalvoetbalwedstrijd  : presentators tegen luisteraars
19 juni 1994 Boottocht met de "Beatrix" op de Oosterschelde, zowel voor vissers als voor zonnekloppers
6 augustus 1994 De Dolle Dagen van Radio Minerva
2 oktober 1994 Achtiende "Radio Minerva" bal, in de zaal Alpheusdal te Berchem
  oktobert 1994 † Overlijden van een administratief medewerker, Johny De Wachter
28 december 1994 Kerstfeest voor de kinderen
       
       
  Programmaleiding 1995 Frank De Jongh
  Presentators 1995 Martin, Margo, Johnny Martin, John Stewart, Rik Van Schilde, Louis Geens, Jan Coopmans, Frank de Jongh,
      Jos Jacobs, Eddy Van Dessel, Robbie Benjamin, Pierre Busschots, Julia, Julien Van Noten, Bob Marien,
      Guy Woumans, Swa Theuns, Herman Van Hooghten, Mon De Lathouwer, Roland Bergeys & Chantal Pauwels,
      Ludo Van Den Eyenden, Swa De Vos, Louis van Mael, Lorenzo, Lou de Landsheer, Denise, Willy Gelens,
      Nicole, Bob Oldtimer, Nini Van Hove, Francis, Luc Peleman
  Administratie 1995 Cois Theuns, Cor
       
  januari 1995 Eerste Radio Minerva's Top-100 aller tijden, samengesteld door de luisteraars
5 augustus 1995 De Dolle Dagen van Radio Minerva
7 oktober 1995 Negentiende "Radio Minerva" bal, in de zaal Alpheusdal te Berchem
  november 1995 Laatste "Het Minervatje" verschijnt, de kosten lopen te ver de hoogte in.
  november 1995 Vanaf nu krijgen ereleden een relatiegeschenk
9 december 1995 …..feest voor de kinderen
       
       
       
       
       
       
       
       
 4  augustus  2002  † Overlijden Swa De Vos
29 april 2002 Radio Minerva werd rond 17u getroffen door een zware blikseminslag. Een groot deel van de onmisbare apparatuur is defect.
24 september 2002 Radio Minerva in de docu-soap "Sint Anneke plage" van de regionale TV-zendet ATV.In aflevering 4, zie je hoe Will Ferdy op bezoek komt bij Stafke Fabry in het programma Hutsepot.
11 november 2002

 Radio Minerva neemt "Carmen", het compleet automatiseringsysteem voor radiostations, in gebruik.

19 maart 2003 Golf 3 - Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) heeft nieuwe cijfers vrijgegeven.
Er staan voor het eerst ook enkele lokale radiostations in de rangschikking. Het gaat hier om het gemiddeld dagbereik bij Vlaamse luisteraars.Radio Minerva uit Antwerpen haalt met z'n 12.384 luisteraars, het beste resultaat voor lokale radio in deze lijst.
27 augustus 2003 Golf 4 - Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) heeft nieuwe cijfers vrijgegeven.
Radio Minerva uit Antwerpen doet het nog beter dan vorige onderzoeks golf, met z'n 14.455 luisteraars, blijft het de best beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
30 november 2003  † Overlijden van een presentator, Martin
       
       
20 mei 2004 Golf 5a - Het CIM heeft een overzicht van de bereikcijfers online geplaatst. Radio Minerva valt ligt terug, nml. 12.917 luisteraars. Dit is het laatste onderzoek met de 100 watt frequentie.
27 mei 2004 Het frequentieplan voor alle particuliere radio's  werd grondig aangepast. Radio Minerva verkrijgt een vergunning als "locale particuliere radio", met  frequentie 98.0 en vermogen 1Kw.
06 juni 2004 Radio Minerva pakt uit met RDS. RDS staat voor Radio Data System en is een extra functie bij FM-radio. RDS maakt het onder andere makkelijker om radiostations te vinden op de FM-band (de naam van het radiostation kan je op een schermpje aflezen) Voor Radio Minerva verschijnt nu volgende tekst : 'RADIO___ MINERVA_ 98____FM'.
02 augustus 2004 Radio Minerva probeert toch als seniorenradio in de sinjorenstad technologisch bij te blijven.
De website Radio-minerva.be zit in een gloednieuw kleedje.
20 augustus 2004 Golf 5b - Het CIM komt met nieuwe najaarscijfers. Radio Minerva is terug de absolute nummer één van Vlaanderen Met z'n 18.364 luisteraars is het eens zo groot als z'n eerste opvolger, VBRO Brugge.
22 september 2004 175 luisteraars varen stroomopwaarts met de Jan Plezier II langsheen de Scheldeboorden naar Dendermonde.
18 december 2004 Radio Minerva viert kerstmis. Wij trakteren onze luisteraars op gratis glühwein.
Er wordt geklonken op kerstmis en op het nieuwe jaar 2005 'on de plage, oep ’t Sint Anneke' , ter hoogte de Minervastudio’s. Stafke Fabri, bekend van de megakersthit “Karstmis deur de jare” treedt live op.
       
       
  Programmaleiding 2005 Richard Cools
  Presentators 2005 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Stafke Fabri, Philippe, Gilbert, Maria en Marcel Van Hoboken, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Lou de Landsheer, Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Stefan Van Den Brande, Koen Van Lier, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Marc Van Breda
  Administratie 2005 Cois Theuns, Cor, Jeannine, Wim, Gilbert
22 februari 2005 Golf 6 - Het CIM komt met nieuwe cijfers. Radio Minerva is niet te stoppen. Met z'n 31.231 luisteraars is het bijna even succesvol als de Regionale zender "Antwerpen 1".
10 maart 2005 Aandacht voor Radio Minerva in VRT programma "Koppen". Vele Antwerpse senioren leren Radio Minerva en de frequentie 98.0 kennen.
14 mei 2005 Het Eurovisie Songfestival bestaat 50 jaar.
De presentators met dienst zijn Koen Van Lier, Eric Mulder en Bert De Grote Onbekende. Zij geven een overzicht van alle Belgische en andere liedjes. En er is ook aandacht voor de Antwerpse versies van Songfestivalliedjes door "de Strangers".
24 mei 2005 Golf 7 - Radio Minerva blijft groeien. Het is de absolute seniorenradio van Vlaanderenren. 38.300 luisteraars stemmen dagelijks af op hun favoriete station.
25 mei 2005 Radio Minerva en reclame bureau M.A.D werken samen aan een uniek experiment. Uitgangspunt is dat de luisteraars van Radio Minerva de radiospots van Ricola niet kennen, gedurende één week Ricola niet van de zender te branden zijn. Verschillende Ricola radiospots, animatie en telefoonspelletjes zullen ertoe bijdragen dat de luisteraars automatisch de link leggen tussen de kruiden-bonbon en Ricola.
24 mei 2005 Golf 8 - Radio Minerva valt terug naar 24.900 luisteraars. Voornaamste redenen zijn de technische storingen aan de Directieve Antenne op het Crown Plaza Hotel en de sterke ontvangst van Contact Vlaams Brabant op 98.1 fm. 
08 september 2005 Radio Minerva komt tegemoed aan de wens van popcorn liefhebbers in Antwerpen. Het zal vanaf heden het programma samengesteld door Popcon City, iedere zaterdag om 20:00 uitzenden.
21 september 2005 180 luisteraars varen stroomafwaarts met de Jan Plezier II van de Westerschelde naar de Oosterschelde, via het kanaal van Hansweert, om tenslotte aan wal te gaan in Wemeldinge (NL).
  Programmaleiding 2006 Richard Cools
  Presentators 2006 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Stafke Fabri, Philippe, Gilbert, Maria en Marcel Van Hoboken, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Lou de Landsheer, Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Stefan Van Den Brande, Koen Van Lier, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Marc Van Breda,
Johhny Van Dijck
8 januari 2006  † Overlijden van presentator, Stafke Fabri

 

 

  Programmaleiding 2007  
  Presentators 2007 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Philippe, Gilbert, Maria en Marcel Van Hoboken, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Lou de Landsheer, Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Stefan Van Den Brande, Koen Van Lier, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Marc Van Breda,
Johhny Van Dijck
    2007 

De bliksem slaat in op de antenne van Radio Minerva.
Het was een voltreffer, met redelijk wat schade aan elektronische apparatuur.

  Programmaleiding 2008  
  Presentators 2008 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Philippe, Gilbert, Maria en Marcel Van Hoboken, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Lou de Landsheer, Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Stefan Van Den Brande, Koen Van Lier, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Marc Van Breda,
Johhny Van Dijck
       
  Programmaleiding 2009  
  Presentators 2009 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Philippe, Gilbert, Maria en Marcel Van Hoboken, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Lou de Landsheer, Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Stefan Van Den Brande, Koen Van Lier, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Marc Van Breda,
Johhny Van Dijck
       
  Programmaleiding 2010  
  Presentators 2010 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Philippe, Gilbert, Maria en Marcel Van Hoboken, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Lou de Landsheer, Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Stefan Van Den Brande, Koen Van Lier, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Marc Van Breda,
Johhny Van Dijck
15   Mei 2010   † overlijden van presentator Marcel Van Hoboken

 

  Programmaleiding 2011  
  Presentators 2011 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Maria, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Johhny Van Dijck
21  September 2011  † overlijden van ere-voorzitter, "Mama Minerva", Jeannine Scillie
  Programmaleiding 2012  
  Presentators 2012 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Maria, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Johhny Van Dijck
       
  Programmaleiding 2013  
  Presentators 2013 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Maria, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Johhny Van Dijck
       
  Programmaleiding 2014  
  Presentators 2014 Margo, Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Francis,Domien De Smet, Rik Anthony en Bert Van Daele, Jan Wielemans
      Maria, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Johhny Van Dijck
       
  Programmaleiding 2015  
  Presentators 2015 Julien Van Noten, Swa Theuns, Mon De Lathouwer, Domien De Smet, Rik Anthony,Jan Wielemans
      Maria, Rob De Keyser, Fred Medley, Omer Braem, Bert de grote Onbekende, Wilfried, 
      Swa De Koning, Erik Mulder, Jan Van Dam, Mark Maxi, Rik Bette, Piet Keizer, Johhny Van Dijck
17  December 2015  † Aloys Opdebeeck alias John Steward
    2019  † Jan Wielemans
    2019  † Rik Anthony
    2019  † Cyriel Leys - Accountant
    2019  † Bert Van Daele
    2020  † Swa Theuns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Radio Minerva VZW, alle rechten voorbehouden. Design & development:
www.movemedia.be